PIAMA

Ulrike Gehring

“Met mijn onderzoek wil ik bijdragen aan een gezondere leefomgeving voor kinderen”

Ulrike Gehring
U.Gehring@uu.nl

Ulrike Gehring is universitair hoofddocent en onderzoeker bij het Institute for Risk Assessment Sciences (IRAS) van de Universiteit Utrecht en projectleider van het PIAMA geboortecohort. Zij doet onderzoek naar de invloed van de fysieke leefomgeving op de gezondheid van kinderen gedurende verschillende levensfases. Haar expertise ligt vooral op het gebied van de risicofactoren voor astma en allergieën en de effecten van luchtverontreiniging op gezondheid.