Het PIAMA onderzoek 

Het PIAMA onderzoek is gestart om meer te weten te komen over de oorzaken en over het voorkómen van astma en allergie bij kinderen. PIAMA staat voor: 'Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie'.

De plannen voor het PIAMA onderzoek zijn ontwikkeld in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw. Er waren toen in de samenleving veel zorgen over het grote aantal kinderen dat astma en allergie kreeg. Hoe dat kwam wist men niet.

Het eerste doel van het PIAMA-onderzoek was dan ook om te zoeken naar factoren die de ontwikkeling van astma en luchtwegallergie beïnvloeden, zogenaamde 'risicofactoren'.

Ten tweede had het onderzoek tot doel na te gaan of door een interventie het ontstaan van astma en luchtwegallergie bij jonge kinderen voorkómen kon worden.

In 2008 is het vervolgonderzoek gestart, waarin we de deelnemers zo lang mogelijk willen volgen vanaf de middelbare schoolleeftijd tot in de volwassenheid. Sindsdien gaat het onderzoek niet meer alleen over astma en luchtwegallergie, maar ook over allerlei gezondheidsproblemen die zich vooral vanaf de tienerjaren voordoen.

Wil je meer weten over PIAMA? 

Het zoeken van antwoorden op de onderzoeksvragen lijkt een beetje op het zoeken naar een bepaald puzzelstukje om een plaatje compleet te maken.

De puzzelstukjes hieronder verbeelden de diverse aspecten van dit onderzoek, de informatie achter elk stukje geeft aan wat het onderzoeksaspect aan de kennis binnen PIAMA heeft toegevoegd.

Animaties door Bruno van Wayenberg, ingesproken door PIAMA deelnemer Julia Bloemberg