PIAMA

Medisch onderzoek

We hebben op meerdere momenten medisch onderzoek gedaan. In het medisch onderzoek krijgen we gezondheidsgegevens die we niet met vragenlijsten kunnen verzamelen, bijvoorbeeld door de bloeddruk te meten of via bloedonderzoek. Longfunctiemetingen zijn een heel belangrijk onderdeel van elk medisch onderzoek. Daarbij meten we hoeveel lucht iemand uit kan blazen en hoe hard kan worden geblazen.

Tussen eind 2021 en begin 2024 is een ronde van medisch onderzoek uitgevoerd. De deelnemers waren tussen 25 en 27 jaar oud. Ongeveer 850 PIAMA deelnemers hebben hieraan meegedaan.

De longfunctiemeting (spirometrie) is in deze leeftijdsfase extra belangrijk omdat de longen dan op hun maximale capaciteit zitten. We noemen dit het longfunctieplateau. Met deze meting hebben we het plaatje van de groei van de longen van baby tot volwassene compleet.

In deze onderzoeksronde is ook een nieuwe longfunctietest aan het medisch onderzoek toegevoegd, het meten van de LCI (Lung Clearance Index). Met deze test kunnen we bepalen hoe efficiënt de longen werken. We hopen daarmee zicht te krijgen op vroege aanwijzingen voor het ontstaan van COPD, een serieuze longaandoening die veel mensen treft. Deze ronde van medisch onderzoek is begin 2024 afgerond, we hopen de eerste resultaten eind 2024 bekend te kunnen maken op deze website.