PIAMA

Opzet

Ruim 10.000 aanstaande moeders zijn, al tijdens de zwangerschap benaderd met het verzoek aan het onderzoek mee te doen. Verloskundigenpraktijken in drie verschillende regio’s (zie figuur 1) hielpen hierbij. Door middel van een kort vragenlijstje, dat bij de verloskundige werd ingevuld, werden allergische zwangere vrouwen geïdentificeerd.

Aan de Interventie Studie deden alleen kinderen van allergische moeders mee, omdat zij het grootste risico hebben om zelf ook allergisch te worden. Aan de Natuurlijk Beloop studie deden kinderen van zowel allergische als niet-allergische moeders mee. De werving van deelnemers voor het onderzoek is in maart 1996 gestart. In september 1997 was de onderzoeksgroep compleet met ongeveer 4000 deelnemers.

Figuur 1.

I | Plaatsen waar verloskundige praktijken hebben meegewerkt aan de werving van deelnemers voor het PIAMA-onderzoek (in veel grotere plaatsen werkten meerdere praktijken mee).

II | Plaatsen waar in 2019 minimaal 4 PIAMA deelnemers wonen.

Gegevensverzameling

Figuur 2.

Tijdens de eerste 8 jaar verzamelden wij onderzoeksgegevens met behulp van vragenlijsten, die naar het huis van de deelnemers werden gestuurd. De ouders vulden die in en stuurden ze terug. Op de leeftijd van 11 jaar hebben de kinderen voor het eerst ook zelf vragenlijsten ingevuld. Sindsdien krijgen de deelnemers elke drie jaar een vragenlijst. Op de leeftijd van 11, 14 en 17 jaar waren er aparte vragenlijsten voor de deelnemers en voor hun ouders. Op de leeftijd van 20 en 23 jaar kregen alleen nog de deelnemers zelf een vragenlijst, en hebben wij aan de ouders laten weten dat het contact alleen via hun kind vervolgd werd. De figuur hieronder laat het aantal ingevulde vragenlijsten zien.

Figuur 3.

I | Vragenlijsten ouders
II | Vragenlijsten deelnemers

Bij een deel van de kinderen zijn op een aantal verschillende tijdstippen ook huisbezoeken afgelegd. Daarbij is huisstof verzameld van de kindermatrassen en van de vloeren.

Lichamelijk onderzoek heeft plaats gevonden bij een deel van de deelnemers op de leeftijd van 1, 4, 8, 12 en 16 jaar Tijdens deze onderzoeken werd onder andere bij kinderen en ouders bloed afgenomen voor allergietesten. Ook werden lengte, gewicht en longfunctie van de deelnemers gemeten. Vanaf de leeftijd van 12 jaar was het medisch onderzoek niet meer alleen gericht op astma en allergie. Ook werd bijvoorbeeld de bloeddruk gemeten en het cholesterolgehalte in het bloed bepaald. Daarmee onderzoeken we vroege aanwijzingen voor chronische ziekten die meestal pas op latere leeftijd zichtbaar worden, maar al vroeg in het leven kunnen ontstaan, zoals diabetes en hart- en vaat ziekten. Tussen eind 2021 en begin 2024 heeft weer een ronde van medisch onderzoek plaatsgehad, de deelnemers waren tussen 24 en 27 jaar oud. Vanaf eind 2024 verwachten we de resultaten daarvan op deze website te kunnen publiceren. Lees hier meer over het medisch onderzoek. 

Onderzochte risicofactoren

In PIAMA onderzochte risicofactoren zijn onder meer allergie en astma bij gezinsleden, blootstelling aan allergenen, aan tabaksrook en aan luchtverontreiniging, kenmerken van de woonomgeving zoals de hoeveelheid groen in de buurt, kenmerken van de woning zoals koken op gas of elektrisch voeding, contact met andere kinderen en met (huis)dieren, en (epi)genetische factoren.

Ook hebben we vanaf leeftijd 11 jaar nieuwe risicofactoren aan het onderzoek toegevoegd. Dit is gedaan omdat er nieuwe inzichten waren, bijvoorbeeld dat slaap belangrijk is voor een goede gezondheid. Met alle gegevens zijn verzameld, hebben we een goed beeld van de gezondheid en factoren die daarvoor mogelijk een risico vormen vanaf de geboorte tot in de volwassen leeftijd. Verwerking en bestudering van deze gegevens met behulp van statistische analyse, levert nieuwe kennis  op over het ontstaan van astma en het verloop daarvan. Maar ook over de gezondheid van tieners en jongvolwassenen in het algemeen.

De figuur hieronder geeft een overzicht van de risicofactoren waarnaar wij in PIAMA onderzoek doen.

Figuur 4.

Risicofactoren die in PIAMA onderzocht worden.

Toekomst

Er is geen andere studie in Nederland die zoveel informatie heeft over de leefstijl en de gezondheid van kinderen gedurende hun jonge jaren als PIAMA. Daarom is het PIAMA onderzoek uniek. Met de informatie kunnen we leren hoe de leefomgeving en gedrag in het verleden (voeding, sport, woonomgeving) de huidige gezondheid heeft beïnvloed.

De PIAMA onderzoekers proberen steeds weer subsidies te krijgen om het PIAMA onderzoek ook in de toekomst te kunnen voortzetten. Wij hopen dat de PIAMA deelnemers begrijpen dat het meedoen aan onze onderzoeken belangrijk is, en dat zij bereid zijn om ons te blijven helpen.