PIAMA

Achtergrond

PIAMA staat voor “Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie’. PIAMA is een geboortecohort waar deelnemers vanaf hun geboorte in 1996/97 worden gevolgd.

De plannen voor het PIAMA onderzoek zijn gemaakt in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw. Er waren toen in de samenleving veel zorgen over het grote aantal kinderen dat astma en allergie kreeg. Hoe dat kwam, wist men niet.

Het eerste doel van het PIAMA-onderzoek was dan ook om te zoeken naar factoren die de ontwikkeling van astma en luchtwegallergie beïnvloeden, zo genoemde “risicofactoren”. Het tweede doel was om na te gaan of door het gebruik van allergeendichte matras- en kussenhoezen het ontstaan van astma en luchtwegallergie bij jonge kinderen voorkómen kan worden.

Het eerste doel is onderzocht in de Natuurlijk Beloop Studie en het tweede doel in de Interventie Studie. Deze twee studies vormen samen het PIAMA-onderzoek.

Na 8 jaar zijn de Natuurlijk Beloop Studie en de Interventie Studie samengevoegd voor vervolg onderzoek. Sindsdien bestuderen we niet meer alleen astma en allergie maar ook andere gezondheidsproblemen die bij jongeren veel voorkomen zoals de hele vroege signalen van chronische ziekten, die meestal pas op latere leeftijd zichtbaar worden maar al vroeg in het leven kunnen ontstaan. Diabetes en hart- en vaatziekten zijn voorbeelden van zulke chronische ziekten.

Wil je meer weten over het PIAMA project en de onderzoeksresultaten? Lees dan verder.