PIAMA

Exposoom

Sinds het menselijk genoom in kaart is gebracht,  kunnen we zo’n kwart van alle ziektes verklaren. Dit noemen we de erfelijke ziektes. Maar wat veroorzaakt dan die andere driekwart? De oorzaak van de overgrote meerderheid ligt buiten ons, in factoren die niet in ons lichaam zitten, maar onze gezondheid wel kunnen beïnvloeden, zoals luchtkwaliteit, voeding, geluid en sociale relaties. Wetenschappers noemen het complexe geheel van al deze omgevingsfactoren ook wel het exposoom. Het exposoom is een nieuw onderzoeksveld dat al die factoren systematisch in kaart brengt, zodat we straks alle ziektes kunnen verklaren en hopelijk ook kunnen voorkomen.

Meetinstrumenten

Het exposoom meten is complex. Er is niet één methode die alles in kaart kan brengen. Zo combineren we satellietdata met sensoren en informatie over verkeer en landgebruik om luchtkwaliteit, geluid, en groen in de omgeving in kaart te brengen. Ook worden sensoren gebruikt om beweging en slaap te meten. Maar we kijken niet alleen naar wat er buiten het lichaam gebeurt of waarmee we in aanraking komen. Met nieuwe technologieën is het nu mogelijk om in lichaamsmateriaal (bijv. bloed) honderden nutriënten, medicijnen en chemische stoffen op te sporen. Door deze metingen te combineren met veranderingen in biologische processen en ziekten kunnen we signaleren welke factoren belangrijk zijn voor gezondheid.

In PIAMA analyseren we het bloed van deelnemers op nutriënten en chemische stoffen om te kijken of deze samenhangen met een verminderde longfunctie op 25-jarige leeftijd.  Hiermee hopen we nieuwe risico’s op te sporen.