PIAMA

Leefstijlfactoren

Binnen PIAMA is in de loop van de jaren de aandacht voor leefstijl verder toegenomen. In de vragenlijsten kwamen steeds meer onderwerpen op dit gebied aan bod. Goede voeding en veel bewegen passen in een gezonde leefstijl. Een ongezonde leefstijl kan bijvoorbeeld leiden tot overgewicht. Binnen PIAMA onderzoeken we onder meer hoe deze leefstijlfactoren en gezondheid samenhangen.

Overgewicht en astma

De laatste decennia is zowel het aantal kinderen dat overgewicht heeft als het aantal kinderen dat astma heeft toegenomen. Uit de gegevens van PIAMA blijkt dat kinderen met overgewicht vaker astma hebben dan kinderen met een normaal gewicht. Het effect blijkt omkeerbaar te zijn: Als kinderen met overgewicht in de loop van de kindertijd een normaal gewicht ontwikkelen verdwijnt het hogere astma risico.1 We zagen ook dat overgewicht vooral een belangrijke risicofactor voor astma is bij kinderen die een hoog geboortegewicht hadden en niet allergisch zijn, wat overeenkomt met bevindingen in andere studies.2 

Uit de gegevens van PIAMA en nog 15 andere studies blijkt dat het verband tussen overgewicht en astma ook andersom kan lopen: Kinderen die op jonge leeftijd astma hebben, hebben een grotere kans om overgewicht te ontwikkelen totdat ze 8 jaar oud zijn.3

Meeroken en astma

Sommige andere studies hebben aangetoond dat meeroken de kans op het krijgen van astma vergroot. In het PIAMA onderzoek is dit verband niet gevonden.4 Wel bleek uit de gegevens van PIAMA dat men vaker stopte met binnenshuis roken als een kind astma ontwikkelde, dan wanneer het kind geen astma kreeg.5

Voeding en astma

Er is mogelijk een verband tussen het drinken van suikerhoudende dranken en het voorkomen van astma. Dit zou kunnen komen door conserveringsmiddelen in deze dranken waarvan is aangetoond dat zij astma-aanvallen kunnen veroorzaken. Ook zou het kunnen komen door een overmaat van fructose in deze dranken. Dit kan een ontsteking veroorzaken. Gegevens van PIAMA lieten zien dat op leeftijd 11, maar niet op leeftijd 14, 17 en 20 jaar, astma vaker voorkomt bij kinderen die vaak suikerhoudende dranken dronken.6

Leefstijl en risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Volwassenen met overgewicht hebben een hoger risico op hart-en vaatziekten. In het PIAMA onderzoek bleek dat kinderen met overgewicht al op 12-jarige leeftijd een hogere bloeddruk hebben en hogere cholesterolwaarden in hun bloed, dan kinderen met een gezond gewicht. Dit zijn risicofactoren voor hart- en vaatziekten.7

Ook bleek dat 11-jarige kinderen die meer dan 20 uur per week voor een beeldscherm doorbrengen vaker snacken en minder lichamelijk actief zijn dan hun leeftijdsgenootjes die hooguit 6 uur per week voor een beeldscherm doorbrengen. Ook zijn zij zwaarder, vooral omdat ze minder lichamelijk actief zijn.8

Referenties

 1. Scholtens S, Wijga AH, Seidell JC et al.
  Overweight and changes in weight status during childhood in relation to asthma symptoms at 8 years of age
  J Allergy Clin Immunol. 2009;123(6):1312-8.e2. doi: 10.1016/j.jaci.2009.02.029.
 2. Pinto LA, Guerra S, Anto JM et al.
  Increased risk of asthma in overweight children born large for gestational age
  Clin Exp Allergy. 2017;47(8):1050-1056. doi: 10.1111/cea.12961.
 3. Contreras ZA, Chen Z, Roumeliotaki T et al.
  Does early onset asthma increase childhood obesity risk? A pooled analysis of 16 European cohorts
  Eur Respir J. 2018;52(3):1800504. doi: 10.1183/13993003.00504-2018.
 4. Milanzi EB, Brunekreef B, Koppelman GH et al.
  Lifetime secondhand smoke exposure and childhood and adolescent asthma: findings from the PIAMA cohort
  Environ Health. 2017;16(1):14. doi: 10.1186/s12940-017-0223-7.
 5. Wijga AH, Schipper M, Brunekreef B et al.
  Asthma diagnosis in a child and cessation of smoking in the child’s home: the PIAMA birth cohort
  J Expo Sci Environ Epidemiol. 2017;27(5):521-525. doi: 10.1038/jes.2016.75.
 6. Scheffers FR, Boer JMA, Gehring U et al.
  The association of pure fruit juice, sugar-sweetened beverages and fruit consumption with asthma prevalence in adolescents growing up from 11 to 20 years: The PIAMA birth cohort study
  Prev Med Rep. 2022 Jun 27;28:101877. doi: 10.1016/j.pmedr.2022.101877.
 7. Berentzen NE, van Rossem L, Gehring U et al.
  Overweight patterns throughout childhood and cardiometabolic markers in early adolescence
  Int J Obes (Lond). 2016;40(1):58-64. doi: 10.1038/ijo.2015.196.
 8. Berentzen NE, Smit HA, van Rossem L et al.
  Screen time, adiposity and cardiometabolic markers: mediation by physical activity, not snacking, among 11-year-old children
  Int J Obes (Lond). 2014;38(10):1317-23. doi: 10.1038/ijo.2014.110.