Contact opnemen 

Voor vragen of opmerkingen over het onderzoek, of het doorgeven van een verhuizing, kunt u contact opnemen met:

Ing. Marieke Oldenwening PIAMA

Dr. Ulrike Gehring Prof. dr. Roel Vermeulen Ing. Marjan Tewis Prof. dr. Gerard Koppelman Dr. Judith Vonk Dr. Ir. Jolanda Boer

Samenwerking

Van succesvolle (internationale) samenwerking op wetenschappelijk gebied profiteren niet alleen alle deelnemende partijen, maar ook de wetenschap in het algemeen. Gegevens, verzameld in de loop der jaren in de PIAMA studie, hebben we gebruikt in diverse internationale samenwerkingsverbanden en dat heeft geleid tot veel nieuwe kennis. [zie publicaties]

Het PIAMA onderzoeksteam staat open voor initiatieven van externe onderzoekers of onderzoeksgroepen die gebruik willen maken van gegevens uit PIAMA voor specifieke onderzoeksvragen in samenwerkingsverbanden met het PIAMA onderzoeksteam of leden daarvan. Een overzicht van de onderwerpen waarover gegevens beschikbaar zijn uit de PIAMA studie vindt u op www.birthcohorts.net.

Geïnteresseerde onderzoekers kunnen met hun vragen of voorstel contact opnemen met één van de hoofdonderzoekers van PIAMA: