PIAMA

Na kwart eeuw PIAMA-studie meer inzicht in ontstaan astma en allergie

De Nederlandse PIAMA-geboortecohort studie is inmiddels 25 jaar oud. De trouwe deelname van de deelnemers en hun ouders aan de studie heeft tal van inzichten opgeleverd over factoren die een rol spelen bij het ontstaan van astma en allergie. Epidemioloog Ulrike Gehring, sinds 2005 betrokken bij de PIAMA-studie, vat enkele belangrijke bevindingen samen.