PIAMA

Jolanda Boer

“Een gezondere leefstijl en gezondere leefomgeving voor iedereen. Daar hoop ik mijn steentje aan bij te dragen

Jolanda Boer
Jolanda.Boer@rivm.nl

Jolanda Boer is senior onderzoeker bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en het Milieu (RIVM). Zij doet wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen leefstijl en het risico op chronische ziekten, zoals overgewicht en hart- en vaatziekten. Dit doet zij in verschillende cohorten, zoals het PIAMA geboortecohort. Daarnaast doet zij onderzoek naar overheidsbeleid om de leefstijl van mensen te verbeteren.