Leefstijl factoren  Terug

Goede voeding

Binnen PIAMA is in de loop van de jaren de aandacht voor leefstijl verder toegenomen, in de vragenlijsten kwamen steeds meer onderwerpen op dit gebied aan bod. Goede voeding en veel bewegen passen in een gezonde leefstijl. Een ongezonde leefstijl kan bijvoorbeeld leiden tot overgewicht. Binnen PIAMA onderzoeken we onder meer hoe lichaamsgewicht en de ontwikkeling van astma zich verhouden.

Zo blijkt uit de gegevens van PIAMA dat kinderen met overgewicht vaker astma hebben dan kinderen met een normaal gewicht, maar het effect is omkeerbaar: Als kinderen met overgewicht in de loop van de kindertijd een normaal gewicht ontwikkelen verdwijnt het hogere astma risico.  J. Allergy Clin. Immunol. 123(6) [2009], 1312-1318.e2.

De onderzoekers van PIAMA hebben samen met collega's van 7 andere geboortecohorten in Europa geprobeerd te ontrafelen wanneer de relatie tussen overgewicht en astma zich precies ontwikkelt. Met gegevens van 12.000 kinderen hebben zij ontdekt dat het ontwikkelen van overgewicht in de eerste twee levensjaren zorgt voor een verhoogde kans op astma tot de leeftijd van 6 jaar.  J. Allergy Clin. Immunol. 131(6) [2013], 1528-36.

In een volgend onderzoek met gegevens van ruim 140.000 kinderen werd gevonden dat vooral vroeggeboorte in combinatie met een snelle gewichtstoename na de geboorte het risico op astma in de basisschoolleeftijd verhoogt  J. Allergy Clin. Immunol. 133(5) [2014], 1317-29.

Inline Photo

In PIAMA zagen we (en dat is ook wel in andere studies gevonden) dat overgewicht vooral een belangrijke risicofactor is bij kinderen die wel astma hebben maar die niet allergisch zijn.  Clin. Exp. Allergy. 47(8) [2017], 1050-6.

Zelfs vóór de geboorte is overgewicht al een belangrijk aandachtspunt, in dit geval overgewicht bij de moeder: Wanneer een moeder vóór de zwangerschap overgewicht heeft, is er bij het kind verhoogd risico op het ontwikkelen van astma. Ook als het kind zelf in de eerste jaren geen overgewicht heeft is het risico op astma verhoogd.  Int J Obes (Lond) 34(4) [2010], 606-13