Home

 

Het PIAMA onderzoek

2014 - heden

De PIAMA onderzoekers Ulrike Gehring en Bert Brunekreef hebben de belangrijkste resultaten samengevat. Deze informatie staat in deze animatie gemaakt door Bruno van Wayenberg, en ingesproken door Julia Bloemberg, een PIAMA deelnemer.

>> klik hier voor contactinformatie

>> klik hier om verder te lezen

De deelnemers aan PIAMA hebben inmiddels de volwassen leeftijd bereikt. De onderzoekers beraden zich op toekomstig onderzoek. Een groep PIAMA deelnemers heeft zitting genomen in een panel. Zij helpen de onderzoekers om te besluiten welke onderzoeksvragen aan bod zouden moeten komen. Mocht je daarover ook ideeën hebben, deel die dan met de onderzoekers.

Foto 1

We hebben met het PIAMA onderzoek een mooi overzicht gekregen van de ontwikkeling van de gezondheid gedurende de jeugd. Het laatste onderzoeksmoment is geweest toen de deelnemers 17-18 jaar waren, 2096 van jullie hebben toen vragenlijsten ingevuld. De onderzoekers hebben de mogelijkheid om met deze gegevens specifiek te kijken hoe het gaat met jullie op die leeftijd. Maar zeker zo interessant is dat de onderzoekers nu over de lange termijn de ontwikkeling van de gezondheid kunnen bekijken. Bijvoorbeeld het ontstaan of verdwijnen van luchtwegproblemen vanaf de kinderleeftijd tot nu. Op deze site houden we je op de hoogte van alle bevindingen.

>> kijk hier voor meer informatie


2008 - 2013

Na de doorstart van de PIAMA studie is er veel gebeurd: hieronder kort welke bijdrage de deelnemers hebben geleverd gedurende hun tienerjaren. Dank voor alle enthousiaste reacties over het onderzoek!

>> klik hier om verder te lezen

Foto 2

Onderzoek in de tienerjaren

In eerste instantie duurde het PIAMA onderzoek tot de deelnemers 8 jaar oud waren. Na de doorstart die we hebben kunnen maken rond 2008, hebben we de volgende studieonderdelen uitgevoerd:

  • Op de leeftijden van 11 en 14 jaar hebben de deelnemers en hun ouders een lange vragenlijst ingevuld over allerlei aspecten van woning, gezondheid, beweging, voeding ...
  • Op de leeftijd van 12 en 16 jaar is er een medisch onderzoek uitgevoerd, in het laatste geval alleen in een deel van de PIAMA-populatie.

De onderzoekers hebben met alle informatie die deze onderzoeksperiode heeft opgeleverd een mooi overzicht in handen over de gezondheid en de eventuele ontwikkeling van chronische ziekten gedurende de tienerjaren, en allerlei factoren die daarop van invloed kunnen zijn.

We weten bijvoorbeeld uit andere onderzoeken dat na de puberteit meer meisjes dan jongens astma hebben, terwijl dat vóór de puberteit andersom is. Wat er in die periode precies gebeurt en waarom meer meisjes dan astma krijgen, weten we niet. Of dit in PIAMA ook het geval is kunnen we met de meest recente gegevens gaan onderzoeken. Voor uitgebreidere info: "Onderzoek in de tienerleeftijd"


1996 - 2008

Het PIAMA onderzoek gaat over de oorzaken, en over het voorkómen van astma en allergie bij kinderen. PIAMA staat voor: 'Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie'.

>> klik hier om verder te lezen

Foto 1

'Preventie' betekent voorkómen van ziekte. 'Incidentie' betekent bij hoeveel kinderen de ziekte ontstaat in de eerste jaren van hun leven. 'Astma' is een ziekte van de luchtwegen, gekenmerkt door aanvallen van benauwdheid en piepende ademhaling. 'Mijten' zijn kleine spinnetjes, die we met het blote oog niet kunnen zien, die stoffen maken waar mensen overgevoelig (allergisch) voor kunnen worden. 'Allergie' is overgevoeligheid voor stoffen waardoor in het lichaam ontstekingsreacties kunnen optreden.

Astma, hooikoorts en eczeem zijn voorbeelden van ziekten waar allergie een belangrijke rol in speelt. Het PIAMA onderzoek is in 1996 gestart met een groep van ruim 4000 pasgeboren kinderen. Verreweg de meeste van deze kinderen (en hun ouders) hebben tot aan het achtste levensjaar van het kind meegedaan. Het onderzoek is toen afgesloten. Alle interessante bevindingen die het onderzoek tot dat moment had opgeleverd, gecombineerd met allerlei vragen waarop nog géén antwoord was, hebben ervoor gezorgd dat in 2008 geld beschikbaar is gekomen om de PIAMA studie voort te zetten.

"Ik vond het fijn dat ik door het invullen van een vragenlijst kon helpen bij het onderzoek naar astma en andere ziekten"

- Nienkeomhoog
Laatst bijgewerkt: 19-Feb-2019
piama.uu.iras.nl