Doel en opzet  Terug

Opzet van de studie

Ruim 10.000 aanstaande moeders zijn, met de hulp van verloskundigenpraktijken in drie verschillende regio's (zie figuur 1), al tijdens de zwangerschap benaderd met het verzoek aan het onderzoek mee te doen. Door middel van een kort vragenlijstje, dat bij de verloskundige werd ingevuld, werden allergische zwangere vrouwen geïdentificeerd.

Aan de Interventie Studie deden alleen kinderen van allergische moeders mee, omdat zij het grootste risico hebben om zelf ook allergisch te worden. Aan de Natuurlijk Beloop studie deden kinderen van zowel allergische als niet-allergische moeders mee. De werving van deelnemers voor het onderzoek is in maart 1996 gestart. In september 1997 was de onderzoeksgroep compleet met ongeveer 4000 deelnemers.

Gegevensverzameling

Gedurende de eerste 8 jaar verzamelden wij onderzoeksgegevens met behulp van vragenlijsten die naar het huis van de deelnemers werden gestuurd. De ouders vulden die in en stuurden die vervolgens weer terug. Naast de vragenlijsten zijn bij een deel van de kinderen op een aantal verschillende tijdstippen huisbezoeken afgelegd waarbij huisstofmonsters zijn genomen van de kindermatrassen en van de vloeren.

Op de leeftijd van 11 jaar hebben de kinderen voor het eerst zelf vragenlijsten ingevuld en niet meer alleen de ouders. Ook hebben we toen voor het eerst digitale vragenlijsten gemaakt. Sindsdien krijgen de deelnemers elke drie jaar een vragenlijst. Op de leeftijd van 11, 14 en 17 jaar waren er aparte vragenlijsten voor de deelnemers en voor hun ouders, maar op de leeftijd van 20 en 23 jaar kregen alleen nog de deelnemers zelf een vragenlijst.

Lichamelijk onderzoek heeft plaats gevonden bij een deel van de kinderen op de leeftijd van 1, 4, 8, 12 en 16 jaar Tijdens deze medische onderzoeken werd onder andere bij kinderen en ouders bloed afgenomen voor allergietesten en werden lengte, gewicht en longfunctie gemeten. Vanaf de leeftijd van 12 jaar was het medisch onderzoek niet meer uitsluitend gericht op astma en allergie en werden bijvoorbeeld ook de bloeddruk en het cholesterolgehalte in het bloed bepaald.

Daarmee onderzoeken we vroege aanwijzingen voor chronische ziekten zoals diabetes en hartziekten, die meestal pas op latere leeftijd zichtbaar worden, maar al vroeg in het leven kunnen ontstaan. In het najaar van 2021 staan wij in de startblokken om opnieuw een deel van de deelnemers uit te nodigen voor een medisch onderzoek.

Figuur 1.
  Werving deelnemers PIAMA
  PIAMA 2019

I Plaatsen waar verloskundige praktijken hebben meegewerkt aan de werving van deelnemers voor het PIAMA-onderzoek (in veel grotere plaatsen werkten meerdere praktijken mee).

II Plaatsen waar nu (2019) minimaal 4 PIAMA deelnemers wonen.

Onderzochte risicofactoren

Onderzochte risicofactoren zijn onder meer allergie en astma bij gezinsleden, blootstelling aan allergenen, aan tabaksrook en aan luchtverontreiniging, woningkenmerken, voeding en contact met andere kinderen en met (huis)dieren, en genetische factoren.

Naast de informatie over de gezondheid en over risicofactoren zijn er vanaf het vierde jaar ook gegevens verzameld over de gevolgen van astma, zoals het gebruik van gezondheidszorg en over de beperkingen die kinderen met astma en hun ouders in het dagelijks leven ondervinden.

Ook hebben we in het vervolgonderzoek vanaf leeftijd 11 jaar nieuwe inzichten verwerkt, zoals bijvoorbeeld over het belang van slaap voor een goede gezondheid. Met alle gegevens die in het kader van het PIAMA onderzoek zijn verzameld hebben we inzicht in de gezondheid en de factoren die daarvoor mogelijk een risico vormen vanaf de geboorte tot in de volwassen leeftijd. Verwerking en bestudering van deze gegevens met behulp van statistische analyse, levert nieuwe inzichten op over het ontstaan van astma en het verloop daarvan, en ook over gezondheid van tieners en jongvolwassenen in het algemeen.

PIAMA - Data verzameling
Figuur 2. Verzamelde gegevens.  

Toekomst

Er is geen andere studie in Nederland die over zoveel informatie beschikt over het gedrag en de gezondheid van kinderen gedurende hun jonge jaren als PIAMA, dus de PIAMA onderzoeksgroep is bij uitstek geschikt om te onderzoeken hoe het verleden (voeding, sport, woonomgeving) de huidige gezondheid heeft beïnvloed.

De onderzoekers proberen om ook in de toekomst steeds weer subsidie te krijgen om het PIAMA onderzoek te kunnen voortzetten. Wij hopen en verwachten dat de PIAMA deelnemers inzien dat het meedoen aan onze onderzoeken een schat aan gegevens oplevert, en dat zij bereid zijn om ons te blijven helpen met het onderzoek.