Het PIAMA Project 

Het onderzoek

De plannen voor het PIAMA onderzoek zijn ontwikkeld in het begin van de negentiger jaren van de vorige eeuw. Er waren toen in de samenleving veel zorgen over het grote aantal kinderen dat astma en allergie kreeg. Hoe dat kwam, wist men niet.

Het eerste doel van het PIAMA-onderzoek was dan ook om te zoeken naar factoren die de ontwikkeling van astma en luchtwegallergie beïnvloeden, zo genoemde "risicofactoren". Ten tweede had het onderzoek tot doel na te gaan of door het gebruik van allergeendichte matras- en kussenhoezen het ontstaan van astma en luchtwegallergie bij jonge kinderen voorkómen kan worden.

De eerste vraag is onderzocht in de Natuurlijk Beloop Studie (NB) en de tweede vraagstelling in de Interventie Studie (IS). De Natuurlijk Beloop Studie en de Interventie Studie vormen samen het PIAMA-onderzoek. Na 8 jaar zijn de NB en IS studiegroepen samengevoegd voor vervolgonderzoek vanaf de leeftijd van 11 jaar.

Sindsdien bestuderen we niet meer alleen astma en allergie maar ook andere gezondheidsproblemen die bij jongeren veel voorkomen. We onderzoeken daarbij ook de hele vroege signalen van chronische ziekten zoals diabetes en hartziekten, die meestal pas op latere leeftijd zichtbaar worden, maar al vroeg in het leven kunnen ontstaan.

Een projectgroep (bestaande uit onderzoekers van de Wageningen Universiteit, het RIVM, het Universitair Medisch Centrum Groningen, het Erasmus MC - Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam en Sanquin Diagnostic Services te Amsterdam) is in 1995 begonnen met de voorbereidingen voor het PIAMA-onderzoek. Alle details over het project zijn te lezen op de volgende pagina's: