PIAMA Nieuws  

Berichten

Nieuwsbrieven

Ontwikkelingen binnen PIAMA

Er gebeurt een heleboel binnen PIAMA. Lees hieronder wat er allemaal op de planning staat.

Vragenlijst

Halverwege 2020 zijn de uitnodigingen de deur uit gegaan voor een vragenlijst die online kan worden ingevuld. De vragenlijst lijkt veel op vragenlijsten die we voorgaande jaren hebben gestuurd. Op dit moment (najaar 2021) is van de overgrote meerderheid van de deelnemers de vragenlijst al ingevuld binnen. De kadobon is dik verdiend! Als je de lijst nog niet hebt ingevuld zou het fijn zijn als je dat nog wilt doen. PIAMA is uniek in Nederland doordat we de ontwikkeling van de gezondheid, met name van ziekten als astma en allergie, in beeld hebben vanaf de geboorte tot de leeftijd van 21 jaar. We hopen dat beeld nu aan te vullen met gegevens over de gezondheid, en de invloed van leefstijl daarop, op jongvolwassen leeftijd. Als je de uitnodiging niet hebt ontvangen, of kwijt bent geraakt, maar toch graag mee wilt doen, stuur dan een bericht naar piama@uu.nl.

Medisch onderzoek

Ook gepland voor dit jaar: een ronde van medisch onderzoek in het kader van een nieuwe subsidie van het Longfonds (zie ook "Meer lucht voor later - hoe longen groeien" onder het kopje "Berichten"). We nodigen alle deelnemers aan PIAMA uit. Je krijgt informatie per post of per mail en je kunt reageren als je mee wilt doen. In overleg zal er dan een afspraak gepland worden, waarna het medisch onderzoek plaatsvindt bij de Universiteit in Utrecht.

Het medisch onderzoek omvat de volgende onderdelen: Longfunctiemetingen, meting van lengte en gewicht, bloedafname, afname van wat slijm uit neus en keel, bloeddrukmeting en meting van handknijpkracht en sprongkracht. Medisch onderzoek vult zo de gegevens uit vragenlijsten aan met gegevens die we niet kunnen navragen maar die we wel graag willen weten. Met name het meten van de longfunctie is belangrijk en interessant omdat dit het moment is (leeftijd 23 - 25 jaar) waarop de maximale longfunctie wordt bereikt (het longfunctie plateau). Wanneer je vaker hebt meegedaan aan medisch onderzoek dan hebben we binnen PIAMA gegevens over de gezondheid van je longen op voorliggende leeftijden. We kunnen daarmee een grafiek maken en zien hoe de ontwikkeling is tot jouw maximale longfunctie. Zie de onderstaande figuur waarin voorbeelden zijn aangegeven van deze ontwikkeling.

Uit de literatuur is bekend dat mensen die een laag plateau hebben op latere leeftijd mogelijk een verhoogd risico lopen op het ontwikkelen van COPD, een chronische longziekte. In PIAMA zijn alle gegevens beschikbaar om te kijken naar wat er gebeurt in de ontwikkeling van de longen en met de gezondheid in het algemeen in de jonge jaren en hoe dat invloed heeft op de hoogte van het plateau. Door mee te doen aan het medisch onderzoek, en aan PIAMA als geheel, help je dus de wetenschap een stap vooruit.

Figuur 1.
  Figuur Longfunctie groeipatronen

Longfunctie groeipatronen, met het plateau (maximale longfunctie) rond leeftijd 23/24 jaar. (Lange et al, 2015).

Einde Covid19-gerelateerd onderzoek

In december 2020 hebben we jullie uitgenodigd om mee te doen aan een Covid19-gerelateerd deelonderzoek waarin we kijken hoe de veranderingen die we als gevolg van de pandemie doormaken in de maatschappij het welzijn en de gezondheid beïnvloeden.

Met behulp van een app stelden we jullie maandelijks vragen over hoe je je voelt, of je ziek bent geworden en over hoe het gaat met je baan of eventueel studie. Het deelonderzoek is inmiddel beëindigd; de uitnodiging voor de vragenlijst van september was de laatste.

Als je de COVapp op je telefoon hebt gebruikt om de vragenlijsten in te vullen kun je die verwijderen. We willen je hartelijk bedanken voor je deelname aan dit deelonderzoek van PIAMA. Het duurt altijd even totdat de gegevens zijn geanalyseerd, daarna zullen de resultaten van deze deelstudie in wetenschappelijke publicaties beschikbaar komen. Die publicaties zullen dan worden vermeld op https://piama.iras.uu.nl/publicaties/.

Je deelname aan het PIAMA onderzoek gaat gewoon door na de beëindiging van dit COVID-19 gerelateerde onderdeel.