Vragenlijst onderzoek, enkele bevindingen

Kinderen van moeders die overgewicht hadden tijdens de zwangerschap hebben vaker astma

.. lees hier verder

Vragenlijst onderzoek, enkele bevindingen

Op de leeftijd van 11 jaar hebben wij van 2656 kinderen en van 2668 ouders de ingevulde lijst ontvangen. We zijn blij met deze aantallen, want nog steeds doet de meerderheid mee van alle mensen die ooit begonnen zijn aan PIAMA. Dit is mooi te zien in figuur 1.

Figuur 1
Figuur 1 Aantal deelnemers in de studie (= aantal deelnemers dat een vragenlijst toegestuurd kreeg) en aantal vragenlijsten ontvangen naar leeftijd van het kind

Zoals in figuur 1 te zien is, zijn er vragenlijsten op meerdere leeftijden. Interessant is dat je met die lijsten kunt bekijken of klachten die er op een bepaalde leeftijd zijn, later weer over gaan. We zien dat goed bij astma-symptomen:

Astmasymptomen in de kinderleeftijd

Figuur 2 laat zien op welke leeftijden kinderen voor het eerst astmasymptomen hadden. Vóór hun derde verjaardag heeft al minstens 23% van de kinderen astmasymptomen; tussen de derde en zesde verjaardag ontwikkelt 14% van de kinderen voor het eerst astmasymptomen en tussen de 6 en de 11 jaar nog eens 7%.

Figuur 2
Figuur 2 Frequentieverdeling van de leeftijden waarop ouders voor het eerst astmasymptomen voor hun kind rapporteren.

De meeste kinderen met astmasymptomen hebben klachten in één jaar of in twee jaren, maar niet langer. Hoewel astmasymptomen dus in veel gevallen over gaan, hebben kinderen met vroege astmasymptomen wel een verhoogd risico om ook als ze ouder zijn astmasymptomen te hebben. Ruim 5% van de kinderen geeft in vrijwel elk jaar aan astmasymptomen te hebben gehad.

Astma bij jongens en meisjes

We zien ook dat er een verschil is tussen jongens en meisjes: Jongens hebben al vanaf de geboorte meer astma-achtige klachten dan meisjes. Een mogelijke verklaring voor het verschil tussen jongens en meisjes is dat jongens nauwere luchtwegen hebben dan meisjes in verhouding tot hun longvolume, waardoor gemakkelijker klachten ontstaan. Daarnaast zijn jongens vaker allergisch dan meisjes.

Uit onderzoek is bekend dat na de puberteit meer meisjes dan jongens astma hebben. Nu de PIAMA onderzoeksgroep verder wordt gevolgd gedurende de puberteit en daarna, kan worden onderzocht in hoeverre dat komt doordat jongens over hun astma heen groeien of doordat zich bij meisjes nieuwe gevallen van astma voordoen.

Astma, school en sport

Mee kunnen komen op school en mee kunnen doen met sport en andere activiteiten zijn belangrijke elementen in het leven van kinderen. Uit het PIAMA-onderzoek blijkt geen verschil in de gemiddelde score op de CITO-eindtoets tussen kinderen met en zonder astmasymptomen. Verder blijkt dat kinderen met en zonder astmasymptomen ongeveer even vaak buiten spelen, net zo veel tijd aan actieve bezigheden besteden en net zo veel tijd aan tv-kijken en aan computeren en dat zij even vaak lid zijn van een sportclub. Van de kinderen met astmasymptomen gebruikt eenderde wel astmamedicijnen bij het sporten.

Oordeel van ouders over de gezondheid van hun kind

De ouders van de kinderen die deelnemen aan het PIAMA-onderzoek hebben de gezondheid van het kind beoordeeld toen de kinderen 4, 6, 8 en 11 jaar oud waren. Van de ouders van kinderen die geen astma hebben, vindt 98% de gezondheid van hun kind goed of uitstekend. Ouders van kinderen met astmasymptomen beoordelen de gezondheid van hun kind vaker als matig en veel minder vaak als uitstekend dan ouders van kinderen zonder astma. Het percentage kinderen dat volgens de ouders een matige gezondheid heeft varieert voor kinderen met astmasymptomen van circa 10% op leeftijd 4 to circa 5% op leeftijd 11; wanneer we alleen kijken naar kinderen die vaak astmasymptomen hebben, dan liggen deze percentages nog wat hoger. Slechts enkele kinderen hebben volgens de ouders een slechte gezondheid. Toen de kinderen 11 jaar waren, hebben ze ook zelf aangegeven hoe ze hun eigen gezondheid beoordelen. Deze beoordeling kwam ongeveer overeen met het oordeel van de ouders. Slechts heel enkele kinderen vonden hun gezondheid slecht.

Aan de ouders is ook gevraagd of ze zich zorgen maken over de gezondheid van hun kind. Van de 4-jarige kinderen met astmasymptomen maakt 40%-50% van de ouders zich zorgen over de gezondheid van het kind. Dat percentage neemt af to circa 30% als de kinderen 11 jaar zijn. Van de ouders van kinderen die geen astma hebben, maakt circa 10% zich zorgen over de gezondheid van hun kind.

De gegevens die u op deze pagina leest zijn (verkort) overgenomen uit het rapport "Astma bij kinderen tot 12 jaar" (RIVM Rapport 260384001/2011), dat u via deze link kunt inzien op de website van het RIVM.omhoog
Laatst bijgewerkt: 21-Nov-2018
piama.uu.iras.nl