PIAMA in de tienerjaren

Het is lastig voor 14 jarigen om de richtlijnen voor gezonde voeding te volgen

.. lees hier verder

PIAMA in de tienerjaren en toekomstplannen

Stand van zaken

De onderzoeksronden die zijn uitgevoerd gedurende de tienerjaren waren de volgende: 3 vragenlijstronden: op leeftijd 11, 14 en 17/18, en twee ronden van medisch onderzoek, op leeftijd 12 en 16 jaar.

Op dit moment zijn de PIAMA deelnemers rond 20 jaar oud. De onderzoekers hebben een berg aan gegevens ontvangen over de gezondheid van de deelnemers aan PIAMA gedurende hun tienerleeftijd. Verwerking en bestudering van deze gegevens met behulp van statistische analyse, levert nieuwe inzichten op op het gebied van het ontstaan van astma en het verloop daarvan, maar ook over gezondheid van tieners in het algemeen.

De wetenschappelijke artikelen over het PIAMA onderzoek zijn hier te vinden. Een korte samenvatting van de belangrijkste artikelen staat hier.

Toekomst

De onderzoekers willen nog meer weten. Het wordt bijvoorbeeld interessant om in de volwassen leeftijd te bestuderen bij welke deelnemers er eerste aanwijzingen zijn voor het ontstaan van hart- en vaat-aandoeningen. Er is al veel bekend over dat onderwerp maar er zijn ook nog veel vragen.

Er is geen andere studie in Nederland die over zoveel informatie beschikt over het gedrag en de gezondheid van de kinderen gedurende hun jonge jaren als PIAMA, dus de PIAMA populatie is bij uitstek geschikt om te onderzoeken hoe het verleden (voeding, sport, woonomgeving) van deze mensen hun huidige gezondheid heeft beïnvloed.

De onderzoekers proberen geld te krijgen om meer onderzoek uit te voeren, wij hopen en verwachten dat de PIAMA deelnemers inzien dat het meedoen aan onze onderzoeken een schat aan gegevens oplevert, en dat zij bereid zijn om opnieuw een bijdrage te leveren.

Hieronder laten we kort zien wat een medisch onderzoek bij de PIAMA studie ongeveer inhoudt.

Het medisch onderzoek

Medisch onderzoek (1)

Een medisch onderzoek zoals we dat doen binnen PIAMA bestaat uit een aantal testen die ons meer informatie geven over de gezondheid van een deelnemer dan we kunnen krijgen met behulp van vragenlijsten. De medische onderzoeken vullen de vragenlijstgegevens dus aan. Een voorbeeld van een test die we bij elk onderzoek uitvoeren is de longfunctietest.

Bij deze test moeten deelnemers zo hard en zo lang mogelijk uitblazen op een apparaatje zodat we kunnen meten hoe groot het volume is dat kan worden uitgeblazen en hoe groot de kracht is waarmee geblazen kan worden. De test geeft een goed beeld van het functioneren van de luchtwegen, als er op meerdere leeftijden bij dezelfde persoon een meting heeft plaatsgehad kunnen we ook de ontwikkeling van de gezondheid van de luchtwegen over de tijd volgen.

We doen deze meting ook bij de deelnemers die geen luchtwegklachten (astma bijv.) hebben, omdat we binnen PIAMA deze gegevens gebruiken als referentie voor de gegevens van deelnemers mét luchtwegklachten. De gezonde deelnemers zijn onze 'controle populatie'. Simpel gezegd: "Pas als je weet hoe gezonde longen presteren, weet je wat de longen van mensen met astma tekort komen".

Verder bestaat het medisch onderzoek uit bijvoorbeeld:

  • het meten van lengte en gewicht en het meten van heup en taille omvang, zodat we de groei en ontwikkeling in de tijd kunnen volgen
  • bloedonderzoek, voor aanvullend onderzoek op het gebied van gezondheid van de bloedvaten en risico op diabetes en allergie
  • meten van bloeddruk
Medisch onderzoek (2)

Soms zijn er extra testen, zoals bijvoorbeeld op de leeftijd van 16 jaar de meting van handknijpkracht. In een recente Amerikaanse studie onder jongeren is gevonden dat hoe sterker ze zijn (grotere knijpkracht) in relatie tot hun gewicht, hoe beter hun gezondheid, meer specifiek gaat het dan om de conditie, en gezondheid van hart- en bloedvaten.

Bovendien komt diabetes minder voor naarmate de knijpkracht hoger is. Met de nieuwe gegevens kunnen we onderzoeken of handknijpkracht ook binnen PIAMA een goede voorspeller is voor gezondheid.

Resultaten van de vragenlijstonderzoeken en van de medische onderzoeken zullen, zoals altijd, op deze website getoond worden en wij zullen u en jullie ook door middel van nieuwsbrieven op de hoogte houden.omhoog
Laatst bijgewerkt: 21-Nov-2018
piama.uu.iras.nl