Meer over astma

Een kat of hond in huis kan beschermen tegen veelvoorkomende allergieŽn bij kinderen

.. lees hier verder

Meer over astma

Astma: wat zijn de klachten?

Astma wordt gekenmerkt door chronische ontsteking van de luchtwegen. Deze chronische ontsteking gaat samen met vernauwing van de luchtwegen en met verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen. De resulterende symptomen zijn kortademigheid, benauwdheid, piepend ademhalen en hoesten. Typisch voor astma is dat de luchtwegvernauwing - en de daaruit voortvloeiende symptomen - optreedt in de vorm van aanvallen, die van korte of langere duur kunnen zijn. De aanvallen en perioden met klachten worden afgewisseld met klachtenvrije perioden. De aanvallen van kortademigheid, piepen en hoesten zijn veelal het gevolg van een allergische reactie en/of een verhoogde gevoeligheid (hyperreactiviteit) voor aspecifieke prikkels.

Bij jonge kinderen zijn de aanvallen of verergering van klachten meestal het gevolg van virale luchtweginfecties, die op die leeftijd veel voorkomen. Bij een allergie bestaat een gevoeligheid van de luchtwegen voor prikkels zoals huisstof, dierenharen en veren, schimmels en graspollen (allergenen). Het immuunsysteem van personen met aanleg voor allergie reageert overmatig op deze stoffen. Bij een aspecifieke hyperreactiviteit bestaat een gevoeligheid van de luchtwegen voor allerlei (niet-allergene) fysische of chemische prikkels, zoals koude lucht, mist, tabaksrook, uitlaatgassen, bak- en verflucht en parfum. Naast luchtweginfecties, kunnen ook inspanning of emotionele gebeurtenissen in sommige gevallen astma-aanvallen of verergering van klachten veroorzaken.

Eens astma, altijd astma?

Astma is weliswaar een ziekte die op de kinderleeftijd optreedt, maar het is zeker geen kinderziekte in de zin dat het uitsluitend bij kinderen voorkomt. Onderzoek naar het natuurlijk beloop van astma levert sterk uiteenlopende resultaten op ten aanzien van het percentage kinderen met astma dat op volwassen leeftijd klachtenvrij is. Astma klachten komen vaak terug vanaf de leeftijd van 30 jaar bij mensen die, nadat ze als kind astma hadden, als jongvolwassene een klachtenvrije periode doormaakten. Onderzoekers van de Universiteit van Groningen schatten, op grond van de beschikbare literatuur, dat ongeveer de helft van de kinderen met astma op volwassen leeftijd nog steeds astma heeft. Uit eigen onderzoek van dezelfde groep bleek dat van 119 schoolkinderen met allergisch astma 78% dertig jaar later nog astma had.

Astma bij baby's, peuters en kleuters

Bij baby's en peuters komen klachten als piepend ademhalen en benauwdheid vaker voor dan bij oudere kinderen. Al in de eerste levensmaanden kunnen allergische reacties luchtwegklachten veroorzaken. De allergische ontstekingsreactie veroorzaakt zwelling van de slijmvliezen en hierdoor vernauwing van de luchtwegen. Ontstekingen die worden veroorzaakt door virale luchtweginfecties, die bij jonge kinderen veel voorkomen, hebben een soortgelijk effect op de luchtwegen en leiden tot dezelfde klachten. Bij baby's kan dit effect nog worden versterkt doordat hun luchtwegen nog relatief nauw zijn. Aan de hand van de klachten van het kind is meestal niet uit te maken of de onderliggende oorzaak een allergische ontstekingsreactie is of een luchtweginfectie. Daar komt nog bij dat beide mogelijke oorzaken ook gelijktijdig aanwezig kunnen zijn en onderlinge versterking van effecten kan optreden.

Naarmate de kinderen ouder worden en hun luchtwegen ruimer, komt het minder voor dat luchtweginfecties leiden tot astma-achtige klachten zoals piepend ademhalen. Bij een deel van de kinderen gaan de astma-achtige klachten niet over. Naarmate deze kinderen ouder worden, wordt steeds duidelijker dat hun benauwdheid en piepen niet (alleen) optreden bij luchtweginfecties, maar ook in reactie op allergische of andere prikkels. Als klachten zich voor het eerst openbaren op de kleuterleeftijd, is het minder waarschijnlijk dat luchtweginfectie in combinatie met een kleine diameter van de luchtwegen de onderliggende oorzaak is en is het ook minder waarschijnlijk dat het kind er snel overheen zal groeien.

Bij kinderen jonger dan 5 jaar kan zelden met zekerheid worden vastgesteld of er sprake is van astma. Dat komt onder andere doordat de longfunctietesten die bij oudere kinderen en volwassenen worden gebruikt om astma vast te stellen voor jonge kinderen niet uit te voeren zijn, maar ook doordat bij baby's en peuters luchtwegklachten, zoals piepen, die niet te onderscheiden zijn van zich ontwikkelend astma, relatief veel voorkomen.omhoog
Laatst bijgewerkt: 21-Nov-2018
piama.uu.iras.nl