PIAMA en het Longfonds

Borstgevoede kinderen hebben minder vaak astma

.. lees hier verder

Longfonds

PIAMA en het Longfonds

In de loop van de tijd heeft het Longfonds regelmatig een financiële bijdrage geleverd aan het PIAMA onderzoek. De laatste bijdrage van het Longfonds kregen wij eind 2015, om onderzoek te doen naar de interactie tussen leefomgeving en erfelijkheid, een relatief nieuw onderzoeksveld.

De onderzoekers bestuderen deze interactie in de komende jaren en hopen in de loop van 2018 en begin 2019 hun resultaten te hebben. Op de website zullen we u op de hoogte houden.

De tekst hieronder is de samenvatting van het onderzoeksvoorstel dat het Longfonds heeft beloond met deze subsidie.

Longfonds subsidie voor PIAMA - vervolgonderzoek

Epigenetische programmering van astma: een nieuw perspectief voor preventie?

Kinderen met astma hebben een grotere kans om later in hun leven een verminderde longfunctie te hebben dan hun leeftijdsgenoten zonder astma. Kinderen met astma in de familie krijgen zelf ook vaker astma. Verder kunnen leefstijl en leefomgeving de kans op astma verminderen of juist vergroten. Al tijdens de zwangerschap en in de babytijd hebben sigarettenrook en luchtverontreiniging een invloed op de (groei van) longinhoud en op het ontstaan van astma.

Wanneer kinderen zich ontwikkelen van baby, peuter en kleuter, naar schoolgaande kinderen en pubers, verandert hun leefomgeving. Waarschijnlijk is de invloed hiervan op de ontwikkeling van astma en longfunctie verschillend per levensfase. Bovendien weten we dat omgevingsfactoren het erfelijk materiaal kunnen activeren of stilleggen, dit zijn de zogenaamde epigenetische veranderingen.

Deze epigenetische veranderingen kunnen blijvende effecten hebben op de werking van weefsels en organen, in het bijzonder de bekledende cellen van de luchtwegen (het luchtwegepitheel). In de PIAMA studie hebben we vanaf de zwangerschap bijna ieder jaar gegevens verzameld over zowel de leefomgeving als de ontwikkeling van astma en de longfunctie tot de leeftijd van 16 jaar.

Met deze Longfonds subsidie gaan we onderzoeken:

  • wat de invloed is van de leefomgeving, namelijk (passief) roken, luchtverontreiniging, schimmels in huis, endotoxine en huisdieren tijdens babytijd, kleutertijd, vroege schooltijd en vroege puberteit op de aanwezigheid van astma en verminderde longfunctie op 16-jarige leeftijd
  • wat de invloed is van deze omgevingsfactoren op de epigenetische veranderingen van de erfelijke aanleg in de bekledende cellen van de luchtweg (het neus epitheel)
  • en hoe deze epigenetische veranderingen samen met de erfelijke aanleg de expressie van genen in het luchtwegepitheel be├»nvloeden, en of dit het risico op astma en verminderde longfunctie zou kunnen vergroten.

Wanneer we voor elk van de levensfasen weten hoe de leefomgeving astma en longfunctie op 16 jarige leeftijd beïnvloedt, kunnen we adviezen voor preventie beter afstemmen op die levensfasen: consultatiebureaus of basisscholen kunnen dan bijvoorbeeld nadruk leggen op de adviezen die voor die specifieke leeftijdsgroep van belang zijn.omhoog
Laatst bijgewerkt: 21-Nov-2018
piama.uu.iras.nl