De Interventie Studie (2011)

Omgevingsfactoren die in de gehele populatie niet of nauwelijks effect lijken te hebben op astma, kunnen wel in gevoelige groepen effect hebben

.. lees hier verder

Hoe werkt de mijtondoorlatende hoes?

De hoes is fijn geweven waardoor kleine deeltjes (en ook allergenen) worden tegengehouden. De hoes laat wel lucht en vocht door.

Wat is een allergeen?

Allergenen zijn deeltjes (bijvoorbeeld schilfertjes van de huisstofmijt) die het menselijk immuunsysteem kunnen prikkelen.

De Interventie Studie (2011)

PIAMA betekent:
Preventie en Incidentie van Astma en Mijt Allergie.

De PIAMA studie is gestart met 2 doelen:

Interventie is
  1. het evalueren van een maatregel ter preventie van astma en mijtallergie (gebruik van mijtondoorlatende matrashoezen), dit gebeurt in de "Interventie Studie"
  2. het volgen van het natuurlijk beloop van astma en mijtallergie over een periode van 8 jaar, in relatie tot een reeks van omgevingsfactoren, dit gebeurt in de "Natuurlijk Beloop Studie"

Op deze pagina bespreken we onze bevindingen op het gebied van de interventie studie.

Achtergrond Interventie Studie

Wanneer iemand veel in aanraking komt met het allergeen van de huisstofmijt, dan kan die persoon een verhoogde afweerreactie krijgen tegen dit allergeen, we noemen zo iemand 'gesensitiseerd' tegen huisstofmijt allergeen. Bij zo'n verhoogde afweerreactie in een persoon is de kans vergroot dat hij of zij astma of allergie ontwikkelt. Binnen PIAMA hebben we onderzocht of een interventie met mijt-ondoorlatende matras- en kussen-hoezen op de jonge kinderleeftijd een invloed heeft op de hoeveelheid huisstofmijt allergeen en op de ontwikkeling van astma en mijt allergie in de loop van de eerste 8 levensjaren van de deelnemers.

Methoden

Interventie onderzoek

Binnen de groep deelnemers aan de PIAMA studie is al helemaal in het begin een selectie gemaakt van kinderen van allergische moeders. Deze kinderen hebben een verhoogd risico op astma of allergie ten opzichte van kinderen van niet-allergische moeders. Volgens een willekeurig schema kreeg de helft van de kinderen uit die geselecteerde groep een werkzame hoes tegen huisstofmijt, en de andere helft een niet-werkzame hoes (placebo). Er was een derde groep met kinderen (controlegroep) die geen hoes kregen. Elke groep bestond uit ongeveer 400 kinderen.

Resultaten

In alle jaren dat kinderen de hoezen gebruikten (tot en met leeftijd 8) kwam er iets minder huisstofmijt allergeen voor op de werkzame hoezen vergeleken met de placebo hoezen. Tot aan de leeftijd van 2 jaar leek het erop dat het risico op astma iets verminderd was in de groep kinderen die op de werkzame hoezen sliepen, ten opzichte van de kinderen op de placebo hoezen. Op de leeftijd van 8 jaar was er nog steeds iets minder huisstofmijtallergeen te vinden op de werkzame hoezen dan op de placebohoezen. Maar op de leeftijd van 8 jaar kwam in beide groepen evenveel astma en allergie voor.

Conclusie

Een interventie met matrashoezen die werkzaam zijn tegen huisstofmijt allergeen, zorgt voor een iets verlaagde blootstelling aan dat allergeen, en op jonge leeftijd lijkt het alsof er in de groep die sliep op werkzame hoezen iets minder astmaklachten waren dan in de groep die op placebo's sliep. Maar na een periode van 8 jaar is er geen verschil meer tussen de 'echte' en de 'placebo' matrashoezen-groepen. Een vroege interventie met matrashoezen tegen huisstofmijt helpt dus niet om astma te voork├│men.

Vervolg

Zoals u op andere pagina's van deze website heeft kunnen lezen is het PIAMA onderzoek niet gestopt na de eerste 8 jaar. Er zijn nieuwe (vervolg)doelen geformuleerd en astma en allergie blijven nog steeds belangrijke onderzoeksdoelen. Maar met de bovenstaande conclusie is het interventie deel van de PIAMA studie afgesloten, en binnen de totale groep van deelnemers aan PIAMA wordt het onderzoek nu op dezelfde manier voortgezet.

Lees verder onder 'onderzoek in tienerleeftijd' voor de huidige stand van zaken.


omhoog
Laatst bijgewerkt: 21-Nov-2018
piama.uu.iras.nl