Genetisch onderzoek in PIAMA

Kinderen geboren via een keizersnede hebben een blijvend hogere kans op astma

.. lees hier verder

Genetisch onderzoek in PIAMA

Astma wordt veroorzaakt door een combinatie van erfelijke aanleg en blootstelling aan omgevingsfactoren. Om de rol van erfelijkheid bij het ontstaan van astma te onderzoeken hebben we op 4- en 8-jarige leeftijd erfelijk materiaal (DNA) van de PIAMA-deelnemers verzameld uit cellen in het bloed of van het wangslijmvlies.

Elke lichaamscel bevat twee complete versies van het DNA verdeeld over 23 chromosomen: één afkomstig van de vader en één van de moeder. Vast omschreven gebieden in het DNA vormen genen die de informatie bevatten om eiwitten te coderen, waaruit ons lichaam is opgebouwd. In het DNA blijken vele kleine variaties voor te komen, zogenaamde polymorfismen, die meestal onschuldig zijn. Maar sommige polymorfismen kunnen leiden tot een grotere hoeveelheid eiwit, minder eiwit of een veranderde eiwitfunctie en uiteindelijk tot ziekteverschijnselen.

Vanuit Groningen zijn in 2009 en 2010 twee onderzoekers gepromoveerd op het genetisch onderzoek naar astma en allergie dat verricht werd in PIAMA. Naomi Reijmerink en Renske Bottema legden kleine stukjes van de immense astma en allergie puzzel door de rol van varianten in genen van het afweersysteem te bestuderen. Hun onderzoek liet zien dat verschillende genen een klein effect hebben op het onstaan van astma en allergie en dat dit effect soms afhangt van de omgeving, zoals bijvoorbeeld roken tijdens de zwangerschap of van polymorfismen in andere genen.

Daarnaast draagt PIAMA bij aan onderzoeken die we in internationaal verband uitvoeren. Hierbij worden polymorfismen over het gehele genoom (totale erfelijke informatie van een persoon) tegelijk bestudeerd in relatie tot astma, allergie en eczeem ontwikkeling. Op deze manier zijn al enkele nieuwe astma-genen gevonden, zoals ORMDL. Het bijzondere is dat door dergelijk onderzoek nieuwe genetische oorzaken van astma en allergie zijn gevonden, die daarvoor nog nooit in relatie zijn gebracht tot de ziekte. Daarom wordt nu overal in de wereld de functie van deze nieuwe genen onderzocht.

Ook onderzoeken we of bepaalde genvarianten kinderen gevoelig maken voor de schadelijke effecten van blootstellingen, zoals luchtverontreiniging.

Met ons genetisch onderzoek hopen we een bijdrage te leveren aan een beter begrip van het ontstaansmechanisme van astma en aan de ontwikkeling van preventiemaatregelen.omhoog
Laatst bijgewerkt: 21-Nov-2018
piama.uu.iras.nl