Astma en medicijnen, hoe gaan de ouders ermee om?

Het effect van roken tijdens de zwangerschap op astma is afhankelijk van een bepaald gen, het adam33 gen

.. lees hier verder

Astma en medicatie, hoe gaat de dokter er mee om?

.. lees hier verder

Astma en medicatie, hoe gaan de ouders ermee om?

Astma

Astma is de meest voorkomende chronische ziekte bij kinderen. Astma is niet te genezen; behandeling met medicijnen is erop gericht pati毛nten in staat te stellen een zo klachtenvrij en normaal mogelijk leven te leiden.

Astma medicijnen

Ontstekingsremmers en luchtwegverwijders zijn de twee typen medicijnen die doorgaans bij astma worden voorgeschreven. Beide soorten medicijnen worden meestal ge茂nhaleerd. Bij ontstekingsremmers is dagelijks gebruik van belang, aangezien deze medicijnen alleen dan optimaal effect hebben. In Nederland gebruikt 7,5% van de kinderen astmamedicijnen.

Het onderzoek

Hoe gaan ouders om met het medicijngebruik van hun kinderen? Deze vraag is onderzocht binnen PIAMA onder 229 ouders van kinderen die op 8-jarige leeftijd astmamedicijnen gebruikten. Deze kinderen gebruikten 贸f ontstekingsremmers 贸f luchtwegverwijders 贸f beide.

De resultaten

Ouders wijken vaak af van de voorschriften bij de astmamedicijnen van hun kind. Zij stemmen het medicijngebruik af op de klachten van hun kind en op wat naar hun eigen idee het beste is voor de gezondheid van het kind. Zo geeft 40% van de ouders hun kind alleen ontstekingsremmers als het kind kortademig of benauwd is, terwijl deze medicijnen alleen optimaal effect hebben als ze dagelijks worden gebruikt. Daarnaast zei 42% van de ouders 'ja' op de vraag 'Bent u wel eens op eigen initiatief (dus niet op aanraden van de arts) gestopt met de ontstekingsremmers van uw kind?'

Kennis en informatievoorziening aan ouders zijn belangrijk voor een goed medicijngebruik van hun kinderen. Naarmate ouders meer weten over de medicijnen, zijn zij er sterker van overtuigd dat de medicijnen noodzakelijk zijn voor de gezondheid van hun kind.

Van de ouders die bijvoorbeeld niet wisten 'dat je ontstekingsremmers altijd moet gebruiken, 贸贸k als het goed gaat', gaf slechts 25% hun kind de ontstekingsremmers dagelijks. Van de ouders die deze kennis wel hadden, gaf 84% hun kind de ontstekingsremmers elke dag. Ouders die naar eigen zeggen door hun zorgverleners beter waren ge茂nformeerd, maakten zich minder zorgen over mogelijke ongunstige effecten van het medicijngebruik en waren meer geneigd om de medicijnen volgens doktersvoorschrift te geven.

Aanbevelingen

  • Regelmatige controle door artsen wordt aanbevolen
    Bij jonge kinderen zijn astma-achtige klachten in de meeste gevallen van voorbijgaande aard. Om onnodig medicijngebruik te voorkomen, wordt aanbevolen om regelmatig de arts te laten controleren of de ontstekingsremmers nog nodig zijn. Regelmatige controle is bovendien gewenst om na te gaan of kinderen hun medicijnen op de juiste, meest effectieve manier gebruiken.
  • Informatie verstrekking moet beter
    Naast regelmatige controle is een betere informatievoorziening aan ouders van belang. Ouders die meer weten over de medicijnen van hun kind, zijn sterker overtuigd dat de medicijnen nodig zijn en geven hun kind de medicijnen meer zoals voorgeschreven. Wanneer ouders er bovendien op kunnen vertrouwen dat de arts de medicijnen zal afbouwen als ze niet langer nodig zijn, dan zullen zij waarschijnlijk minder op eigen initiatief het medicijngebruik minderen of stoppen.


omhoog
Laatst bijgewerkt: 21-Nov-2018
piama.uu.iras.nl