Samenwerking

Begint COPD al voordat je naar school gaat?

.. lees hier verder

Samenwerking en beschikbaarheid van gegevens

1. Samenwerking

Van succesvolle (internationale) samenwerking op wetenschappelijk gebied profiteren niet alleen alle deelnemende partijen, maar ook de wetenschap in het algemeen. Gegevens, verzameld in de loop der jaren in de PIAMA studie, hebben we gebruikt in diverse internationale samenwerkingsverbanden en dat heeft geleid tot veel nieuwe kennis. [zie publicaties]

Het PIAMA onderzoeksteam staat open voor initiatieven van externe onderzoekers of onderzoeksgroepen die gebruik willen maken van gegevens uit PIAMA voor specifieke onderzoeksvragen in samenwerkingsverbanden met het PIAMA onderzoeksteam of leden daarvan. Een overzicht van de onderwerpen waarover gegevens beschikbaar zijn uit de PIAMA studie vindt u op www.birthcohorts.net.

Geïnteresseerde onderzoekers kunnen met hun vragen of voorstel contact opnemen met één van de hoofdonderzoekers van PIAMA:

  • Universiteit Utrecht, afdeling IRAS:
  • Erasmus Medisch Centrum, afdeling Kinderlongziekten:
  • Universitair Medisch Centrum Groningen, afdeling Kinderlongziekten en Kinderallergologie:
  • Universitair Medisch Centrum Utrecht, Julius Centrum, afdeling Public Health:
  • Rijks Instituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Preventie en Zorg Onderzoek:

2. Beschikbaarheid van gegevens en privacy van de deelnemers

Bij het gebruik van de data in samenwerkingsverbanden met andere onderzoekers in binnen- en buitenland, staat de privacy van de deelnemers voorop. De namen en adressen van deelnemers worden bij PIAMA bewaard om de deelnemers te kunnen aanschrijven, maar de onderzoeksgegevens worden alleen onder nummer opgeslagen en geanalyseerd. Onderzoekers buiten het PIAMA team krijgen nooit toegang tot de namen en adressen van deelnemers.

Bij de start van het PIAMA onderzoek is met de deelnemers afgesproken dat hun gegevens vertrouwelijk en alleen binnen het PIAMA onderzoek gebruikt zouden worden. De gegevens zijn daarom niet openbaar toegankelijk. Tegelijkertijd willen we de gegevens, die met zoveel inspanning van de deelnemers zijn verkregen, zo goed mogelijk benutten.

Experts buiten de PIAMA groep zijn daarom van harte uitgenodigd om samen met de PIAMA onderzoekers specifieke vragen te onderzoeken en zij kunnen op aanvraag de selectie van (anonieme) gegevens krijgen die daarvoor nodig is.omhoog
Laatst bijgewerkt: 21-Nov-2018
piama.uu.iras.nl