Bericht Astmafonds, 25/11/2009

Vetzuursamenstelling moedermelk en gezondheid op 14 jarige leeftijd

.. lees hier verder

Resultaten uit een groot geboortecohort (PIAMA)

Recent zijn twee artikelen gepubliceerd met resultaten uit de PIAMA studie. De artikelen gaan over het effect van kinderdagverblijven en infecties en over het kunnen voorspellen van astma.

Dit bericht is overgenomen van de website van het astmafonds.

Logo Astmafonds

Algemeen werd aangenomen dat kinderen die veel infecties doormaken op jonge leeftijd later minder kans hebben op astma en allergieën. Kinderen in een kinderdagverblijf worden veel blootgesteld aan andere kinderen met luchtweginfecties. Hierdoor hebben ze vaker zelf infecties en worden ze mogelijk beschermd zijn tegen astma op latere leeftijd. Een recente grote studie in Nederland trekt dit echter sterk in twijfel. Kinderen die vroeg naar een kinderdagverblijf gingen, maakten op jonge leeftijd weliswaar meer infecties door maar dit leverde geen blijvende bescherming op voor het ontstaan van astma of allergieën.

“We vonden geen aanwijzingen voor een beschermend of een schadelijk effect van kinderdagverblijf op de ontwikkeling van astma symptomen, luchtweg allergieën, of hyperreactiviteit van de luchtwegen op de leeftijd van 8 jaar,” schrijft D. Caudri, arts-onderzoeker aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Kinderen die vóór de leeftijd van 2 jaar naar een kinderdagverblijf gingen, hadden meer infecties en de daarbij horende luchtwegsymptomen tot en met de leeftijd van 3 jaar. Tussen de leeftijd van 3 en 8 jaar hadden deze kinderen wat minder infecties dan hun leeftijdsgenootjes die niet naar een kinderdagverblijf waren geweest. Maar op de leeftijd van 8 jaar was dit verschil helemaal verdwenen, en was er geen beschermend effect aantoonbaar.”

Voor het onderzoek werden gegevens van de PIAMA studie gebruikt, waarin 4000 kinderen van voor hun geboorte tot op de leeftijd van 8 jaar gevolgd werden. Ouders rapporteerden jaarlijks of hun kinderen klachten van astma hadden gehad en op de leeftijd van 8 jaar werden bovendien allergie- en longfunctietesten uitgevoerd. Ieder jaar gaven ouders door of hun kind naar kinderdagverblijf ging en de kinderen werden in 3 groepen ingedeeld: vroeg kinderdagverblijf (vóór de leeftijd van 2 jaar), laat kinderdagverblijf (tussen de leeftijd van 2 en 4 jaar), of geen kinderdagverblijf.

“Het lijkt er dus op dat kinderen die vroeg naar een kinderdagverblijf gaan gewoon eerder de luchtweginfecties doormaken die andere kinderen op een latere leeftijd krijgen”, schrijven de onderzoekers, “maar het heeft geen zin om kinderdagverblijf te promoten met als doel astma of allergie te voorkomen.” De resultaten van de studie werden deze maand gepubliceerd in het American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

Astmasymptomen zoals een piepende ademhaling komen erg vaak voor, vooral bij jonge kinderen. Gelukkig zullen lang niet al die kinderen later last blijven houden van astma. Het is voor de huisarts of kinderarts erg moeilijk om te voorspellen welke kinderen astma zullen ontwikkelen. Dat zou wel erg nuttig zijn, omdat daarmee bij kinderen die het nodig hebben vroeg gestart kan worden met astmabehandeling. Bovendien zouden ouders van kinderen met voorbijgaande klachten gerustgesteld kunnen worden, zonder overbodige testen of medicijnen. Om artsen te helpen om bij jonge kinderen met luchtwegsymptomen snel een goede inschatting te maken wat de kans is op later astma, werd door onderzoekers van de PIAMA studie een voorspelregel ontwikkeld.

Binnen de PIAMA studie werden ruim 2000 kinderen geselecteerd die vóór de leeftijd van 4 jaar astmaklachten hadden gerapporteerd. Bij deze kinderen werd op de leeftijd van 8 jaar bekeken of ze nog steeds astmaklachten hadden of voor astma werden behandeld: 11% van de kinderen bleek nog steeds last van astma te hebben. Uit een lange vragenlijst selecteerden de onderzoekers 8 vragen die een arts kan stellen aan de ouders van jonge kinderen met astmaklachten, waarmee het beste voorspeld kan worden of een kind op 8 jaar nog steeds last zal hebben van astma. Het betrof vragen over het geslacht van het kind, de zwangerschapsduur, opleiding van en astma bij de ouders, frequentie van de klachten en relatie met infecties, aantal luchtweginfecties en eczeem.

“Door de antwoorden op de vragen te noteren kan de arts in de spreekkamer de kans op later astma meteen aflezen uit een tabel,” schrijven de onderzoekers.

“Zo kunnen de kinderen die in aanmerking komen voor astmabehandeling sneller en gemakkelijker worden herkend”. De resultaten van dit onderzoek werden gepubliceerd in het Journal of Allergy and Clinical Immunology. Voordat de voorspelregel door artsen kan worden gebruikt, is het nodig dat de resultaten in een andere studie gevalideerd worden.

Tekst: Daan Caudriomhoog
Laatst bijgewerkt: 21-Nov-2018
piama.uu.iras.nl